Obecny rynek pracy daje pewność zatrudnienia niewielu grupom zawodowym, ale specjaliści IT mogą spać spokojnie. W dalszym ciągu to najbardziej poszukiwana i zatrudniana na najlepszych warunkach grupa. Biegłość w posługiwaniu się programami do tworzenia grafik i animacji jest dla wielu pracodawców ważniejsza niż dyplomy z uczelni. Na tym nie kończą się korzyści ekspertów – praca na własny rachunek jest dla nich dużo prostsza. Założenie własnej działalności wiąże się z kosztami, które można znacznie zmniejszyć, samemu tworząc profesjonalną stronę internetową, filmiki promocyjne czy dokonując audytów systemów bezpieczeństwa.

akademia eitca head

Dla wielu e-biznes to najkrótsza droga do niezależności finansowej. I to bez względu na to czy niezależność ta wynika z atrakcyjnego zatrudnienia czy prowadzenia własnej firmy. Europejski program certyfikacyjny Akademia EITCA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób nastawionych na samorozwój, oferując certyfikowane w Brukseli w pełni e-learningowe szkolenia na kierunkach:

  • Grafika Komputerowa,
  • Kluczowe Kompetencje Informatyczne,
  • Bezpieczeństwo Informatyczne
  • Informatyka Biznesowa.

Specjalistyczne i obszerne programowo kierunki certyfikacyjne Akademii EITCA pozwalają zdobyć szereg cenionych na rynku kompetencji z zakresu IT i formalnie poświadczyć je międzynarodowym certyfikatem wydanym imiennie w Brukseli i szeroko uznawanym w UE i na świecie. Szkolenia przeznaczone są nie tylko dla profesjonalnych informatyków i osób wiążących swoją karierę z nowoczesnym biznesem, lecz także dla pracowników firm, którzy potrzebują podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zdobyte w trakcie szkoleń umiejętności i potwierdzające je międzynarodowe certyfikaty EITCA pomogą w szybkim znalezieniu interesującej pracy lub w uruchomieniu własnej, nowoczesnej i konkurencyjnej firmy.

Co zyskuje uczestnik Akademii EITCA?

  • Międzynarodowo uznawany certyfikat wydany przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli wraz z suplementem w języku angielskim i odpisami w języku polskim lub innych urzędowych językach UE, jak również polskojęzyczny dyplom ukończenia krajowej edycji Akademii EITCA.  Program certyfikacyjny Akademii EITCA uzyskał krajową akredytację MEN i Kuratorium Oświaty, stając się uznawanym elementem kształcenia formalnego na poziomie studiów podyplomowych.
  • Istotny wzrost konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku pracy w praktycznie każdej branży gospodarki nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego poprzez nabycie lub zasadnicze podniesienie kwalifikacji w dziedzinie IT i ich formalne potwierdzenie w międzynarodowym standardzie.
  • Profesjonalną, teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności na poziomie merytorycznym studiów podyplomowych (przy akredytacji MEN i Kuratorium).
  • Kompleksowe przeszkolenie specjalistyczne w wymiarze odpowiadającym od 150 do 180 godzin zajęć stacjonarnych (tj. wymiar godzinowy 2-semestralnych studiów podyplomowych), co stanowi wielokrotność objętości programowej standardowych, dostępnych na rynku kursów i szkoleń informatycznych.
  • Dostęp do indywidualnych konsultacji z akademicką kadrą dydaktyczną.

Kierunki szkolenia:

grafika komp eitca

it eitca

bezp it eitca

informatyka biz eitca

Oferta 80% dofinansowania UE pełnych kosztów nauki i certyfikacji:

Aby skorzystać z cen niższych o 80% dzięki dofinansowaniu EFRR należy zarezerwować miejsce EITCA z kodem dofinansowania:

SEGZG

(rezerwacja nie obliguje do udziału w Akademii EITCA i jest ważna przez 7 dni)

Więcej informacji:

Sekretariat Akademii EITCA
czynny pn-pt, w godzinach 10:00 – 17:00
e-mail: [email protected]
tel: 79 457 14 69, 53 542 13 74
www.eitca.pl | www.eitci.org
facebook.com/CompLearn