Kaligrafia w klasycznym tego słowa rozumienia w XXI wieku wydaje się nudnym zagadnieniem, a jeszcze nudniejszym dla studentów jest nauka paleografii – czyli historii kaligrafii. Całe szczęście niektórzy mają sposób n przystępne zainteresowanie tematem.

krotka-historia-kaligrafii-soltys

Krótka Historia Kaligrafii – bo o tym właśnie mowa – to tytuł filmu/teledysku stworzonego przez Leszka Sołtysa. Jak sam pisze animacja powstała na zaliczenie jednego z przedmiotów na studiach – zaleceniem było stworzenie animowanej infografiki, lecz autor postanowił pójść o krok dalej i stworzył poza animacją również i podkład muzyczny do niej.

Animacja została stworzona w Adobe After Effects, rysunki przygotowane w Illustratorze a całość złożona w Adobe Premiere Pro.

W całym tym przedsięwzięciu poza samą wartością animacji, jako materiału edukacyjnego, oraz jakością animacji inspirującym jest fakt, że Leszek poszedł o krok dalej… nie wykonał tylko tego, o co go proszono, aby uzyskać zaliczanie – postanowił pójść o krok dalej i właśnie do tego Was namawiamy. Idźcie zawsze o krok dalej w swojej pracy i nauce – nie poprzestawajcie tylko na minimum, jakie jest od was wymagane.

Strona www autora: http://soltys.biz